AHEF - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu

AHEF AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ONAM

Günümüzde artık hastalarımıza işlem yaparken rızasının alınması hususu gittikçe önem kazanmakta ve hukuksal olarak gereklilik haline gelmektedir. 

Aydınlatılmış onam formunun amacı hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından hastayı bilgilendirmek ve tıbbi işlem için hastanın rızasını almaktır.

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus hastaların sadece kendilerine yapılacak olan tıbbî müdahalelere rıza göstermiş olduğudur. 

Aydınlatılmış onam formu bir nevi hastanın kişisel varlığına yapılacak müdahaleyi hukuka uygun hale getirme işlevini görmekte ve hastanın kendisine yapılacak olan müdahaleler konusunda tatmin edici bilgiye ulaşmasını sağlamaktadır.

AHEF tarafından sunulan bu program sizlere bu onam formunu dijital olarak oluşturmak ve saklamak konusunda yardımcı olacaktır.

Bununla beraber kullanan her hekime anlık olarak mesaj gönderebilecek ve bu sayede; Ahef 'in duyuru, ilan ve bilgilendirme mesajlarının daha etkin kullanılması ve daha hızlı ulaştırılması sağlanacaktır.

Gizlilik Politikası

Bize Ulaşın